<div align="center"> <h1>Piesze Pielgrzymki Młodzieży o Trzeźwość Narodu .:::Księża Michalici:::.</h1> <h3>KJBHH</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.nata.cad.pl/ppm/index.htm" rel="nofollow">http://www.nata.cad.pl/ppm/index.htm</a></p> </div>